Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno!

Oglašavanje

spot_img

POSAO & PRAKSA

Istraživanje o organizacionoj kulturi digitalnih kompanija

REGION – Konsultantska kompanija VETTURELLI sprovela je istraživanje među 30-ak hrvatskih digitalnih kompanija s ciljem dobijanja uvida u dizajn organizacija i principe rada tih kompanija. Fokus istraživanja je stavljen na organizacijsku kulturu i sistem vrednosti, interne procese i upravljanje ljudskim resursima, a rezultat su uvidi u modele, metodologije i alate koje digitalne kompanije koriste u svojim upravljačkim i radnim procesima.

Istraživanje je pokazalo kako su hrvatske digitalne kompanije agilne, fleksibilne, otvorene za kolaboraciju i transparentne, a veliki fokus posvećuju razvoju i autonomiji zaposlenih, te privlačenju talenata.

Digitalna organizacijska kultura danas je prepoznata kao važan element uspešnog poslovnog modela, a u vremenu kada brojne kompanije prolaze proces digitalne transformacije, razumevanje kako funkcionišu digitalne kompanije postaje još bitnije.

„Digitalne (native) kompanije razumeju koliko je bitna jaka interna kultura i svesne su da je ona motor koji omogućuje njihov brzi razvoj te prilagođavanje tržištu i novim tehnologijama. Postalo je uobičajeno da se digitalni poslovni modeli i principi rada uzimaju kao benchmark u definiranju procesa tradicionalnih kompanija“ – pojasnila je Sanja Petek Mujačić, partnerja i business transformation konsultant u Vetturelliju.

Ključni uvidi iz istraživanja:

• Prilagođavanje i reagovanje na promene u okolini, sistem izgrađen oko kupca (customer centric) te fleksibilnost glavni su elementi u upravljanju organizacijama
Kao ključnu karakteristiku vodeći ljudi digitalnih kompanija istaknuli su agilnost i responzivnost organizacije (29,2%), koja označava sposobnost organizacije da oseti promene u okolini i odgovori na njih efikasno i efektivno, što se povezuje s upotrebom digitalne tehnologije. Na drugom mestu ispitanici su naveli otvorenost kolaboraciji (20.1%), a zatim Customer centric model (17%).

Digitalne kompanije su fleksibilne (71%) i izbegavaju klasičnu šemu vertikalnih struktura. Sanja Petek Mujačić navodi: “Za razliku od tradicionalnih organizacija, koje svoje poslovanje temelje na dugim fazama istraživanja i razvoja, digitalne organizacije komuniciraju s ciljanom publikom u ranoj fazi, testiraju i plasiraju proizvod na tržište te ga u skladu s povratnim informacijama nadograđuju”.

• Otvorena komunikacija, jaka kultura i plan razvoja zaposlenih ključni su u upravljanju internim resursima
Vodeći ljudi digitalnih kompanija su na prvom mestu kao najvažniji interni resurs istaknuli dobru atmosferu i timski duh (83%), zatim rad na zanimljivim i izazovnim projektima (70.1%) te kreativnost (41.7%) kao ključne elemente u izgradnji odnosa sa zaposlenima (sadašnjim i potencijalnim). Uobičajena praksa je redovni feedback na rad zaposlenih kod 70% kompanija, a 60% ispitanika ima razvijen sistem valorizovanja i nagrađivanja zaposlenih za lični doprinos rada na projektima.

• Jasna vizija i strategija i usklađen sistem vrednosti čine kulturu snažnijom
Digitalne kompanije vrlo su aktivne u internoj komunikaciji, neguju kulturu transparentnosti i otvorenosti. Sa zaposlenima razgovaraju o ciljevima, vrednostima i promenama. Često postoji jasan „interni kodeks ponašanja“ (vrednosti su definirane kod 86%, a poželjna ponašanja kod 68% ispitanika).

Ovaj uvid u tržište mogao bi potaknuti tradicionalnije hrvatske kompanije na razmišljanje o važnosti organizacijske kulture, kao i njenoj ulozi u procesu digitalne transformacije jer i prema svetskim istraživanjima čak 62% prepreka uspešnoj transformaciji kompanija dolazi od neusklađene organizacijske kulture i ciljeva.

Digitalna transformacija ne uključuje samo organizacije kojima je upotreba tehnologije ključna za razvoj proizvoda i usluga već se odnosi na sve kompanije koje razumiju važnost prilagođavanju tržištu i digitalnom dobu. Reč je o transformaciji koja u prvi plan stavlja čoveka i njegovu ulogu u procesnim i tehnološkim promenama.

Forum

spot_img

PROJEKAT

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

0,00 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!