Istraživanje o izloženosti dece linearnom, nelinearnom i online oglašavanju HFSS hrane

Evropska komisija objavila je istraživanje o izloženosti dece (<18 godina) linearnom, nelinearnom i online oglašavanju hrane bogate mastima, solima ili šećerima (HFSS).

U istraživanju se gledalo koliko su deca bila izložena HFSS oglasima, koju vrstu oglasa vide, ako su posebno ciljani, u kojoj su meri takvi oglasi njima privlačni, itd. Ishod studije verovatno će se koristiti za razvijanje alata za smanjenje izloženosti dece HFSS oglasima te će se uključiti u ocenu trenutne strategije EU-a za gojaznost dece.

HFSS hrana i piće razvrstani su na osnovu Nutrient Profile Modela (NPM) evropske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije, dodatno prilagođenog na način koji definiše više celovitih kategorija kao što su HFSS. U obzir su uzeti i oglašavanje određenih proizvoda i promocija HFSS brendova.

KLJUČNI NALAZI

– Na osnovu pasivnog merenja, 1,7 % oglasa koji su deci prikazivani na internetu odnosilo se na prehrambene proizvode. Međutim, od tih 64 % odnosilo se na HFSS proizvode. Poređenja radi, izloženost odraslih oglasima za hranu i piće iznosi 1,3 %, od čega se 74 % odnosi na HFSS proizvode.

– Studije avatara (avatar studies) pokazale su da je 66 % oglasa za hranu prikazanih dečjem avataru (simulirajući profil deteta mlađeg od 12 godina) bilo za HFSS proizvode, u poređenju sa 70 % za avatar za odrasle.

– YouTube se pokazao kao primarni izvor internet izloženosti oglasima za hranu kroz pasivno praćenje i studije avatara.

– U svim linearnim i nelinearnim oglasima 48% je sadržalo elemente koji su se smatrali privlačnim deci. Samo 12 % sadrži elemente koji su prvenstveno privlačni deci mlađoj od 12 godina.

– U 2017. godini na TV -u HFSS oglasi su činili 66 % svih oglasa za hranu i piće. Od toga su sweet snacks bili najznačajnija kategorija (25 %). Rezultati za 2017 prema starosnim grupama su sledeći:

Deca uzrasta od 4 do 12 godina u proseku su videla 1.719 HFSS oglasa; ili 4,71 oglasa dnevno
Deca uzrasta od 13 do 17 godina u proseku su videla 1.677 HFSS oglasa; ili 4,59 oglasa dnevno
Odrasli su u proseku videli 3.347 HFSS oglasa; ili 9,17 oglasa dnevno
Detaljniju analizu pogledajte ovde.

Izvor: HURA


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari