Informacije su valuta koja se danas smatra najvrednijom!

Darko Bogojević, Marketing Communications Manager u kompaniji Microsoft, specijalno za Marketing mrežu govori na koji način su nove tehnologije izmenile marketing i komunikacije koje poznajemo, možemo li reći da su podaci danas najvrednija valuta i hoće li AI „staviti“ čoveka u drugi plan.

Na koji način su, po Vašem mišljenju, nove tehnologije izmenile marketing i komunikacije koje poznajemo? Da li su nove tehnologije „saveznik“ ili „protivnik“ kompanijama, kada govorimo o marketingu?
Uz nove tehnologije „reljef“ savremenog marketinga i komunikacija se neprestano menja. Teško je kvantifikovati ili generalizovati nivo tih promena, zato što je to u značajnoj meri pitanje organizacija i sredina u kojima ih posmatramo, ali, uz izvesnu slobodu poređenja, rekao bih da su marketing i komunikacije jako blizu sektoru finansijskih usluga, u kome su promene usled digitalizacije možda i najevidentnije.

Pored automatizacije, koja je u domenu marketinga već dobro poznata, već smo u fazi da komunikaciju sa tržištem izučavamo, primenjujemo i posmatramo kroz prizmu naprednijih sofisticiranih mehanizama, iza kojih stoje mašinsko učenje i veštačka inteligencija. Iako možda manje očigledno, upravo te tehnologije stoje iza savremenih čet-botova ili sličnih „asistenata“ u aplikacijama, sa kojima korisnici i tržišta već uveliko komuniciraju. Možda je najadekvatniji primer ciljani marketing, poput generisanja vesti ili prikazivanja reklama u skladu sa individualnim interesovanjima – sa čime se gotovo svakodnevno susrećemo.

Upotreba naprednih tehnologija u marketingu i komunikacijama se svakako intenzivira zato što daje dobre rezultate. Još važnije je to što se povećavanjem količine podataka, koji se vremenom generišu na taj način – procesi i rezultati samo izoštravaju i unapređuju. I to je danas realnost, kako u svetu, tako i u našem bližem okruženju.

Tehnologije menjaju mnoge aspekte poslovanja. One su nesporno saveznik kompanijama u neprekidnom procesu redefinisanja i stvaranja novih vrednosti, a time i novih poslova. Pogledajte samo primenu veštačke inteligencije u Office aplikacijama koje vam pomažu da radite pametnije i brže:

 1. MyAnalytics – Vaš lična kontrolna tabla (eng. dashboard) koja sumira informacije o tome kako radite, i sugeriše vam kako da radite inteligentnije.
 2. Intelligent search (Inteligentna pretraga) – Indeksira slike i ilustacije tako da možete da pretražujete i tekst na njima na OneDrive i SharePoint lokacijama
 3. Microsoft PowerPoint Quickstarter – Izaberite temu, zatim pustite Power Point da automatski predloži i popuni šablon a onda izaberite sopstvene fotografije
 4. Microsoft Office Translate – Prevodilac u realnom vremenu nudi prevode na preko 60 jezika
 5. Microsoft Outlook – Prioritetizuje elektronsku poštu i uz pomoć digitalnog asistenta Microsoft Cortana – ističe zadatke koje treba obaviti.
 6. Time to Leave (Vreme za polazak) šalje obaveštenja sa predlozima pravaca kretanja u zavisnosti od informacija o trenutnom stanju u saboraćaju.
 7. Microsoft Office 365 ProPlus – “Tell me” (kaži mi) “oblačič” za kontekstualnu pomoć
 8. Microsoft Stream – Automatic transcription (automatska transkripcija) and pisanje titla video sadržaja.
 9. Microsoft Researcher (Istraživač) – otkriva izvore u radu sa više aplikacija
 10. Microsoft Graph – Ponaša se kao davalac preporuka u više aplikacija – Office, Delve, Teams, SharePoint, Streams
 11. Microsoft Excel – Insights (Uvid) automatski označava uočene šablone i time olakšava pretragu, analilziranje i vizuelizaciju podataka

Možemo li reći da su podaci danas najvrednija valuta i zašto? Koja je uloga tehnologija u svemu tome?
Da. Zapravo, informacije su valuta koja se danas smatra najvrednijom. Dobijamo ih upravo iz dostupnih podataka čime tehnologije dobijaju na značaju – bolji i sveobuhvatniji modeli i mehanizmi prikupljanja, obrade, razmene i čuvanja podataka, donose veću vrednost te su najsavremenije tehnologije poput clouda, algoritama mašinskog učenja, blockchaina, veštačke inteligencije – sada već sastavni deo te valute.

Smatram da su nove tehnologije uvek poželjan i koristan resurs za kompanije, ne samo u marketingu, već generalno u poslovanju. One su direktan plod i „posledica“ inovacija, a iza njihove primene stoje ljudi koji osvajaju i donose neka nova znanja. Da bi kompanije iskoristile takav potencijal i ostvarile profite, neprestano će imati potrebe za kreativnim ljudima koji osmišljavaju i kreiraju drugačije kontekste stvaranja vrednosti, bilo u marketingu ili drugim oblastima poslovanja.

Veštačka iteligencija polako postaje trend br. 1 u svetu. U kojoj meri su domaće kompanije spremne da implementiraju AI u svoje poslovanje?
„AI“ je trenutno najzanimljivija i najprosperitetnija oblast primena tehnologije. Spremnost na prihvatanje te činjenice nije pitanje izbora, već najpre strateško pitanje za svakoga – „voz je davno krenuo iz stanice“, i sada je jedina dilema da li uskočiti ili nastaviti peške. Veštačka inteligencija je već sastavni deo mnogih proizvoda i aplikacija koje se uveliko koriste, ponekad ne obraćajući posebnu pažnju na to. Gotovo da nema kompanije koja ne koristi Word, Excel ili Outlook, u kojima su napredni mehanizmi pretrage, zaštite od neželjene elektronske pošte, sugestija ispravki kod kucanja reči i drugih korisnih mogućnosti koje sam pomenuo, a koje su zasnovane na korišćenju veštačke inteligencije. Naravno, u poslovnim aplikacijama za vođenje odnosa sa kupcima, korisničkih servisa – ovakvi mehanizmi dodatno su korisni, u konkretnoj sferi primene. Dakle, mislim da spremnost na prihvatanje dobrih rešenja u ponudi nije sporna.

Sa druge strane, i spremnost na razvijanje i primenu autentičnih rešenja u poslovanju, zasnovanih na AI, sve je veća. Teško je reći da postoji trgovinski lanac ili banka u Srbiji koji ne žele da imaju personalizovane kampanje za privlačenje kupaca, ili koji na osnovu ponašanja i odnosa sa postojećim klijentima i kupcima ne bi želeli da znaju koju sledeću akciju treba da preduzmu. Koji proizvod ponuditi sa najvećom verovatnoćom da ća ga klijent prihvatiti, šta ponuditi da bi bio još zadovoljniji, kako predvideti da li planira da ode kod konkurencije i šta preduzeti da bi se to sprečilo – samo su neki od uobičajenih poslovnih izazova za koje su dostupna rešenja.

Na koji način Microsoft u Srbiji i na globalu primenjuje AI u svom poslovanju? Hoće li AI „staviti“ čoveka u drugi plan?
Deo odgovora na ovo pitanje sam već dao, u Microsoftu verujemo da tehnologije veštačke inteligencije imaju potencijal da istaknu i dodatno naglase ljudsku genijalnost, onako kako to nikada ranije nije bilo moguće. Ogroman je potencijal primene kao podrške u donošenju ljudskih odluka. Umesto da igra kompjuterske igre, jedan „AI program“ sa odgovarajućim pravilima može da učestvuje u projektovanju i dizajniranju novog proizvoda, doprinese zadržavanju potrošača ili „učestvuje“ u postavljanju korporativne strategije ili rešavanju nekog važnog društvenog izazova. Za kompanije, mislim da to nije izbor već nužnost ukoliko žele da budu u vrhu u svojoj branši.

Svakako da napredak veštačke inteligencije donosi i prilike i izazove. Globalno, kao društvo ulazimo na neistraženu teritoriju i donosimo odluke koje do sada nismo morali da donesemo. Cilj Microsofta u razvoju AI tehnologija je u skladu sa misijom naše kompanije – da osnaži i pomogne svakoj osobi i organizaciji na planeti da postigne više. Uz odgovarajuću pažnju posvećenu odgovornoj primeni veštačke inteligencije, mislim da bezbedno možemo da iskoristimo njenu moć.

Šta je po vašem mišljenju biti top trend u narednih nekoliko godina u Srbiji?
Danas očekujemo da nam sve bude dostupno odmah i svuda, da tehnologija koju koristimo radi perfektno i da unapred zna šta nameravamo da uradimo. Čak i ako mi to ne znamo, preciznije, naročito ako ne znamo. Mislim da će ove težnje trasirati marketinške aktivnosti i komunikacije u predstojećim godinama. Štaviše, globalna dostupnost proizvoda i usluga doprinosi tome da verujem da se po tome Srbija neće razlikovati od okruženja i šireg okruženja.

Tehnologija uvek prati neku od potreba iz realnog života. Tako je i sa veštačkom inteligencijom, nastaje kao odgovor na probleme koji u poslu i procesima oduzimaju previše vremena, troše druge resurse, a mogu se rešiti kvalitetnije. Verujem da će zato kompanije svojim korisnicima želeti da pruže ono najbolje, u skladu sa individualnim potrebama i doživljajem njihovih usluga.


Oceni tekst

4,60 od 5
Loading...

Komentari