IAB Makedonija usvojila etički kodeks digitalnih izdavača

REGION – Skupština udruženja za interaktivno oglašavanje IAB Makedonija, jednoglasno je usvojila predlog Samoregulatornog etičkog kodeksa dobre profesionalne prakse u digitalnom oglašavanju na području Republike Makedonije, koji propisuje pravila za fer, etičke i dobre profesionalne prakse medijskih izdavača u vezi sa kreiranjem i objavljivanjem sadržaja, proizvoda i usluga koje nude kroz svoje digitalne medije.

Predsednik IAB Makedonija, Boris Eftimovski, tim povodom izjavio je: “Ovo je značajan korak ka ispunjenju našeg cilja za povećanje kredibiliteta online medija, a time i veličine ukupnog oglašivačkog kolača predviđenog za domaće digitalne izdavače. S Kodeksom želimo napraviti distinkciju transparentnih i profesionalnigh digitalnih izdavača dajući im veću vrednost u ukupnom medijskom i oglašivačkom eko sistemu. Zbog toga pozivamo sve ozbiljne internet izdavače, i one što pretenduju da to postanu, da prihvate IAB Etički kodeks bez razlike da li su, ili ne, članovi udruženja.“

Izvor: Marketing 365


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari