HURA usvojila novi Kodeks oglašavanja i tržišnog komuniciranja

REGION – Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA) usvojilo je novu verziju Kodeksa oglašavanja i tržišnog komuniciranja s ciljem njegovog usklađivanja sa promenama u praksi tržišta komunikacija. Ključne promene koje novi Kodeks donosi odnose se prvenstveno na digitalno tržišno komuniciranje i oblast zaštite okoline.
Kodeks oglašavanja HURA-e služi kao skup normi i preporuka stručnjacima koji učestvuju u tržišnom komuniciranju, a prihvatanjem Kodeksa HURA svojim članicama i drugim tržišnim subjektima preporučuje primenu njegovih opštih pravila te regulisanje prakse i minimalnih standarda.
Novi kodeks kojim se revidira i nadopunjuje kodeks oglašavanja HURA-e, a koji je u Hrvatskoj u upotrebi od 2010., po prvi put u segmentu digitalnog tržišta komuniciranja poziva na odgovornost kad je u pitanju ciljano praćenje internet ponašanja korisnika pri slanju oglasa. Novine u oblasti digitalnog komuniciranja implementirane su i na teme identifikacije oglašivača, neželjene poruke, oglašavanje i decu te zabranu OBA.
Druge promene u revidiranom Kodeksu odnose na pravila o uticaju na okolinu u prilagođenom poglavlju E, koje se bavi pitanjima uticaja na okolinu te označavanja proizvoda/ambalaže i to u segmentima – naučnih istraživanja, iskrenosti tvrdnji, životnog veka, oznaka i simbola te otpada.
„Samoregulacijski se kodeksi stalno razvijaju i usklađuju s društvenim, tehnološkim i ekonomskim promenama. Ovom revizijom Kodeksa HURA je prvenstveno na primeru digitalnog komuniciranja pokazala da nastoji ići u korak s tržišnim promenama. Iako brze promene i razvoj digitalnih interaktivnih medija čine postavljanje detaljnih smernica nepraktičnim i neprikladnim, postavljanje standarda i u ovom području pokazatelj je prihvatanja društvene odgovornosti struke“, izjavio je Kamilo Antolović, član Suda časti HURA-e.
Prilikom izrade kodeksa HURA je koristila smernice Konsolidovanog kodeksa ICC-a (Međunarodne trgovačke komore) prilagođavajući ga lokalnim potrebama te hrvatskoj oglašivačkoj i praksi tržišnog komuniciranja.

Kodeks oglašavanja i tržišnog komuniciranja dostupan je na sledećem linku.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari