Dvanaest novootvorenih agencija za digitalni marketing u 2019.

Marketing mreža objavila je danas rezultate istraživanja agencija za digitalni marketing, a u okviru studie Agency Report.

Agencija Wireless Media našla se na samom vrhu rang liste po poslovnom prihodu i na 30. mestu po neto dobiti. Ova agencija je u 2019. godini zabeležila rast poslovnih prihoda od 79,14%, ali pad neto dobiti od 83,28%. Wireless Media zapošljava 88 kolega i jedina je agencija za digitalni marketing u kategoriji velikih agencija po broju zaposlenih u 2019. godini.

Na drugom mestu po poslovnom prihodu i na prvom po neto dobiti nalazi se agencija HTTPOOL. Ova agencija zabeležila je u prošloj godini rast poslovnog prihoda od 161%, rast neto dobiti za 65,82%, a uvećala je i tim za više od 23,08% u 2019.

Na trećem mestu po poslovnom prihodu i na trećem po neto dobiti nalazi se agencija New Media Ideas, koja posluje u okviru agencije New Moment New Ideas Company kao zasebno pravno lice sa istim vlasnicima. Ova agencija zabeležila je pad poslovnog prihoda od 3,57%, i pad neto dobiti za 49%.

Četvrto mesto po poslovnom prihodu nalazi se Drive Agency. Ova agencija zabeležila je u 2019. rast poslovnog prihoda od 63,94% i pad neto dobiti od 440,48%. Drive je zaposlio 11 novih kolega u 2019. što je rast od 36,67%.

Degordian se u 2019. našao na visokom petom mestu po poslovnom prihodu. Ova agencija zabeležila je u 2019. godini rast poslovnog prihoda od 26% i pad neto dobiti za 56,50%. Degordian je zaposlio osam novih kolega u prošloj godini što je povećanje od 47,06%.

Agencija Žiška zabeležila je stabilan rast u 2019. po poslovnom prihodu (42,42%) i rast po neto dobiti (39,58%). Homepage ostvario je, takođe, rast po oba finansijska parametra – po poslovnom prihodu 8,45% i neto dobiti 92,42%. Veliki rast po svim finansijskim parametrima beleži i Likes&Cookies – po poslovnom prihodu 126,93% i neto dobiti 221,09%.

U Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovano je ukupno 67 pravnih lica koja se primarno bave digitalnim komunikacijama, što je povećanje od 21,87% u odnosu na 2018. godinu.

Ukupan poslovni prihod agencija za digitalni marketing u 2019. porastao je za 54,82%, a neto dobit za 23,03%. Broj zaposlenih u agencijama za digitalni marketing veći je za 14,34%, a u 2019. iznosio je 574.

Tržište digitalnog marketinga u Srbiji nastavlja da raste iz godine u godinu, što pokazuju i poslovni rezultati agencija koje primarno poslujuju u ovoj oblasti. Trend rasta očekuje se i u narednim godinama.

Uporedne rang liste sa finansijskim rezultatima za ovu grupaciju agencija možete pogledati na sajtu http://adwork.network/agency-report

Više informacija pogledajte na infografiku ispod:

Napomena: Za analizu su korišćeni javno dostupni podaci pravnih lica, a koji su objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije.


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari