Dobra komunikacija – održiva komunikacija!

Vanja Vagić, Coprorate Affairs Manager u kompaniji Mars BBA, specijalno za Marketing mrežu govori o održivoj komunikaciji i koliko je kvalitetna komunikacija važna za brend.

Koliko je, po Vašem mišljenju, značajna komunikacija za kompanije i brendove pozicionirane širom planete?
Mnogi svetski brendovi svoj ugled, reputaciju i poziciju globalnog lidera temelje upravo na građenju odnosa – na komunikaciji sa potrošačima, sa zaposlenima i saradnicima u svom lancu ma gde oni bili. Kontinenti i granice, posebno danas, nisu više prepreka kontinuiranoj i pravovremenoj komunikaciji. Odavno smo izašli iz perioda, da ne kažem prošlog veka, kada je jednosmerno plasiranje informacija o proizvodu prodavalo isti.

Smatrate li da komunikacija mora biti u osnovi ispravnog poslovanja?
Duga tradicija postojanja i liderska pozicija jedne kompanije/brenda, ne znače i to da im je u svakom trenutku ostanak na tržištu osiguran, da apsolutno imaju sve kredite koji im daju taj luksuz da ne ulažu nikakve dodatne napore, da ne osluškuju svet oko sebe i odgovore na zahteve sve kompleksnijeg okruženja. Zato dobra komunikacija mora biti u osnovi ispravnog poslovanja. Jer, i kada NE komuniciramo, u današenje digitalno doba drugi će to učiniti ZA ili PROTIV nas.

Ako me pitate šta podrazumeva dobra komunikacija kompanije i ko je na drugoj strani tog dvosmernog puta, reći ću da su to: zaposleni, partneri i saradnici u lancu snabdevanja , potrošači, lokalne i globalne zajednice u kojima poslujemo, mediji, najšira javnost. Mi, recimo, svoje poslovanje temeljimo na 5 principa (kvalitet, odgovornost, uzajamnost, efikasnost i sloboda) od kojih ne odstupamo već više od 100 godina, od osnivanja kompanije i koji drže na okupu saradnike širom sveta. Kada kažem saradnici, mislim na zaposlene i u tome je ključ naše dobre komunikacije – zaposleni se ne samo nazivaju, već i tretiraju kao saradnici, što znači da imamo slobodu da budemo proaktivni, kreativni, ali isto tako i odgovorni za ono što radimo. A radimo efikasno, vodeći računa o uzajamnim benefitima.

Šta za vas predstavlja komunikacijski izazov?
Ono što bih možda izdvojila, kao veliki izazov danas jeste efikasna održiva komunikacija (sustainable communication) misleći prevashodno na izazove poslovanja u skladu sa principima održivog razvoja. Svest o sopstvenom uticaju na okruženje mora postojati kod pojedinaca i kod korporacija podjednako. Jer, na kraju krajeva kompaniju čine ljudi. Verujem da je većina kompanija danas svesna značaja poslovanja usklađenog sa principima održivog razvoja i da nastoje da iskomuniciraju napore koje čine u ovom domenu, imajući u vidu da to umnogome utiče na njihovu reputaciju u najširoj javnosti i među ključnim interesnim grupama. Pojednako je važno i da kompanije tu svest šire dalje putem svojih brendova prema potrošačima. Izdvojila bih kao primer kampanju Fans of the Wind gde naše čuvene čokoladne maskote govore o načinu na koji se odvija njihova proizvodnja danas – putem obnovljivih izvora energije zadovoljavaju potrebe današnjice i misle na održivu budućnost.


Oceni tekst

4,00 od 5
Loading...

Komentari