Devet novootvorenih agencija za digitalni marketing u 2018.

Marketing mreža objavila je danas rezultate istraživanja agencija za digitalni marketing, a u okviru studije #AgencyReport19.

Agencija Wireless Media našla se na samom vrhu rang liste po poslovnom prihodu i na 9. mestu po neto dobiti. Ova agencija je u 2018. godini zabeležila rast po oba finansijska kriterijuma – 50,84% po poslovnom prihodu i 160,82% po neto dobiti. Wireless Media zapošljava 68 kolega i jedina je agencija za digitalni marketing u kategoriji velikih agencija po broju zaposlenih u 2018. godini.

Na drugom mestu po poslovnom prihodu i na prvom po neto dobiti nalazi se agencija HTTPOOL. Ova agencija zabeležila je u prošloj godini rast poslovnog prihoda od 16,70%, neto dobiti za 167,17%, a uvećala je i tim za više od 30% u 2018.

Na trećem mestu po poslovnom prihodu i na drugom po neto dobiti nalazi se agencija New Media Ideas, koja posluje u okviru agencije New Moment New Ideas Company kao zasebno pravno lice sa istim vlasnicima. Ova agencija zabeležila je rast poslovnog prihoda za 17,51%, i povećanje neto dobiti za 15,23%. New Media Ideas je smanjio broj zaposlenih za 11,11%.

Četvrto mesto po poslovnom prihodu i 20. mesto po neto dobiti pripalo je agenciji Degordian. Ova agencija zabeležila je u 2018. godini rast poslovnog prihoda od 30,78% i pad neto dobiti za 10,98%. Degordian je zaposlio osam novih kolega u prošloj godini što je povećanje od 88,89%.

Drive Agency našla se na petom mestu po poslovnom prihod i na 54. po neto dobiti. Ova agencija zabeležila je pad prihoda od 47,16%, kao i neto dobiti za 109,27%, dok je broj zaposlenih uvećan za 15,38%.

Rast poslovanja po oba finansijska parametra u prošloj godini u odnosu na 2017. zabeležile su i agencije Smart Web, Webtise, Creitive Fonsoft, Digital Mind, Tag Media, SVA New Concept, Four Dots, Fifth Screen, Flexis Consulting, Web Business Solutions, Digital Life, Emarket1ng.net, Razor Communications, Dkit i Sargon Creative Media. 

U Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovano je ukupno 55 pravnih lica koja se primarno bave digitalnim komunikacijama, što je povećanje od 19,57% u odnosu na 2017. godinu. Veliki broj agencija za digitalni marketing posluju kao preduzetnici i za njih nisu dostupni podaci o finansijskim rezultatima, te nisu bili predmet ove analize.

Ukupan poslovni prihod agencija za digitalni marketing u 2018. porastao je za 22,46%, a neto dobit opala je za 10,37%. Broj zaposlenih u agencijama za digitalni marketing veći je za 17,02%, a u 2018. iznosio je 502.

Ako bismo poredili veličinu agencija, po broju zaposlenih u 2018. godini, najviše je malih agencija do 15 zaposlenih 78%, zatim srednjih 20%. U velike agencije spada samo jedna agencija (Wireless Media).

Uporedne rang liste sa finansijskim rezultatima za ovu grupaciju agencija možete pogledati na sajtu http://adwork.network/agency-report

Više informacija pogledajte na infografiku ispod:

Izveštaj sastavila: Ivana Parčetić Mitić


Oceni tekst

2,50 od 5
Loading...

Komentari