Deca u advertisingu – raspust

Raspust je produžen, a uz njega savršeno ide treća zabrana našeg zakona o oglašavanju koji kaže da oglasna poruka ne sme da podstiče decu ili maloletnike na ponašanje koje im može škoditi. Možda ova zabrana i jeste najviše filozofska od svih, jer zadire u društvene norme. Šta to škodi deci? Produženi raspust verujem ne. Ali konzumacija šećera kao izvora sreće?! To sigurno da!

Ne mogu a da se ne otmem utisku da je poštovanje zakona vrlo relativno kad je u pitanju oglašavanje namenjeno deci i maloletnicima. Decom su inače prema našem zakonu smatraju mališani do 12 godina, a maloletnicima deca od 12 do 18 godina. Inače, oglasna poruka namenjena deci i maloletnicima je svaka oglasna poruka koja im je, posredno ili neposredno, upućena. Da li su oglasne poruke namenjene odraslima, a u kojima se pojavljuju deca, oglasne poruke namenjene deci ili odraslima? Na primer ako vidimo decu u reklamnom TV spotu za banku, da li možemo reći da ta poruka nije indirektno namenjena i deci? Možemo da zaključimo da je dosta oglasnih poruka namenjeno deci upravo posrednim putem.

Konditorska industrija bi se naročito mogla preispitivati zbog toga što neminovno oglašava proizvode koji deci nisu neophodni, a u većim količinama jesu škodljivi. To je upravo pitanje konsenzusa – da li je jedenje slatkiša društveno prihvatljivo, pa ga zato ne preispitujemo? S druge strane, svedoci smo da je sve više dece gojazno, te da ih upućujemo na dijete još u predškolskom uzrastu. To je možda najveći paradoks kada je u pitanju oglašavanje proizvoda za najmlađe. Kad je oglašavanje namenjeno starijoj deci u pitanju, odnosno maloletnicima kako ih Zakon definiše, počinju da brinu druge stvari – da li su uzori mladih pravi uzori, da li ponašanje njihovih idola podstiče decu da se ponašuju na svoju korist ili na štetu? Da li su devojčice počele prerano da se šminkaju zato što su im oglasne poruke nametnule novi stil života, ili su se oglasne poruke promenile zato što se život promenio? Kao i uvek, život i oglašavanje idu savršeno jedno sa drugim kao pena i čokolada.

Naš Zakon o oglašavanju propisuje odrednice koje se odnose ne samo na sadržaj već i na vreme emitovanja. »Tokom dečije emisije, i emisije koja je namenjena maloletnicima, mogu se emitovati samo oglasne poruke koje su prikladne za dečiji uzrast. Tokom i najmanje deset minuta pre ili nakon emitovanja dečije emisije, naročito nije dozvoljeno emitovati oglasne poruke i poruke TV prodaje kojima se preporučuju: alkoholna pića; igre na sreću; sredstva za paljenje, zapaljive materije i druga opasna sredstva koja mogu da dovedu u opasnost dete ili maloletnika; proizvodi za mršavljenje, postupci lečenja, ustanove koje pružaju takve usluge, lekovi, medicinska sredstva i dijetetski dodaci«. Ovaj spisak nam govori šta posebno Zakon posmatramo kao škodljivo za mlade.

Poseban ugao posmatranja jeste svakako i zabrana zloubotrebe nedostatka iskustva i lakovernosti. Meni se naročito ne dopada to što se ne pridržavamo jasnog stava Zakona koji kaže da u oglasnoj poruci ne smemo onemogućavati ili otežavati razlikovanje između stvarnosti i mašte. Ja sam sigurna da sam videla mnogo oglasnih poruka koje podstiču dečiju maštu, i tu razliku zamagljuju. Čak možemo reći da se dečja mašta podstiče u oglasnim porukama.

No, da ne preteramo sa kritikom. Ovih dana možemo videti veoma lep, poetičan i inovativan primer kako se konditorski proizvod promoviše dečjoj populaciji. Mogu samo da dodam da su to primeri kojima težimo – jer promovišući proizvodi, imamo priliku da promovišemo i vrednosti koje utiču pozitivno na mlade – u ovom slučaju duh solidarnosti, igre i velikih snova.

To je moj zaključak – predlažem da i dalje uživamo u našem poslu, promišljamo još više o reklamama koje su namenjene deci a time i oblikovanju budućnosti. Poruke koje šaljemo mladim ljudima kao profesionalci i kao kreatori javnog prostora, nedvosmisleno utiču na dobrobit novih generacija. Moć komunikacija obavezuje nas da dodatno promislimo svaki korak.

….

Naša inicijativa Žute Patalone ima za cilj da skrene pažnju javnosti na teme od značaja za decu i da pokrene izučavanje koje će doneti konkretne konsenzus i smernice za odgoj deteta. U eri socijalnog konstruktivizma, odgoj dece je najmoćnije sredstvo za kreiranje budućnosti civilizacije. Inicijativa je projekat CSR Koncept Inkubatora Žute Patalone koji se bavi kreiranjem koncepata društvene odgovornosti. Prvi takav projekat koji smo kreirali jeste Institut za proučavanje detinjstva. Taj projekat je nastao zato što mi verujemo da jedino srećno detinjstvo može doneti boljitak čovečanstvu.

Za Marketing mrežu tekst napisala: Tijana Adamov Ignjatović, osnivač CSR Koncept Inkubatora Žute Patalone

* Ovaj tekst je deo serijala o deci u advertajzingu, specijalno pisan za Marketing mrežu.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari