Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno! Mreža koju 10 godina gradimo zajedno!

Oglašavanje

spot_img

POSAO & PRAKSA

Cross-channel snažniji od multi-channel marketinga!

Multi-channel i cross-channel marketing isprepletani su u svakodnevnoj upotrebi, mada postoji mala, ali veoma važna razlika između njih.

Multi-channel pristupom isti sadržaj šalje se potrošaču kroz sve raspoložive kanale komunikacije, što u realizaciji znači da marketinška kampanja istovremeno koristi TV, radio, novine, e-mejl, veb, društvene mreže, outdoor itd.

Cross-channel marketing je snažniji od multi-channel marketinga i predstavlja njegovu inverziju. U centru je kupac, ne organizacija, i cross-channel kampanja prati njegovo kretanje kroz kanale komunikacije.

Praćenjem njegovih navika i potreba, kupac se angažuje u pravom trenutku, s pravim sadržajem i kroz pravi kanal komunikacije. Za razliku od multi-channel marketinga, ovde se sadržaj komunikacije menja i prilagođava specifičnom kanalu. Budući da svaki kanal ima svoje specifičnosti i da su profili kupaca na osnovu navika i ponašanja brojni, izrada cross-channel strategije izuzetno je kompleksna.

Bez obzira na te izazove, ispravno urađena cross–channel strategija izuzetno je efektna, donosi daleko veću interakciju s kupcima i viši nivo lojalnosti, što rezultira višim prihodom, čemu uglavnom i stremi većina marketinških kampanja. Izazov koji marketing tim ima pred sobom jeste sve veći broj kanala koje kupac koristi i za to je neophodan ispravan plan i odgovarajuća tehnologija.

ELEMENTI EFEKTNOG CROSS-CHANNEL MARKETINGA
PROFILISANJE KUPACA
Profilisanje kupaca zavisi od tipa kanala komunikacije koji se koristi. Jedan od načina profilisanja jeste jednostavna registracija kupaca na veb-sajtu. Na taj način odmah se dobija uvid u ponašanje registrovanih kupaca i veb-sajt se prilagođava njihovim potrebama. Čak i kada registracija nije ostvarena, raspoloživi su zbirni podaci, koji se koriste za poboljšanje funkcionalnosti i doživljaja koje kupac ima prilikom korišćenja veb-sajta. Što je rad na segmentaciji kupaca na osnovu njihovih navika i potreba intenzivniji i što više podataka o kupcima imamo, to je efektnija realizacija plana na osnovu koga se radi.

POSTAVLJANJE CILJA
Kao i za svaku poslovnu inicijativu, neophodno je prvo postaviti jasan cilj (podizanje svesti potrošača o brendu ili proizvodu, povećanje prihoda i sl.), odabrati kanale koji će se koristiti i za svaki od njih postaviti cilj kao deo opšteg cilja.

INFORMISANJE
Izrada integrisanog marketinškog plana je zahtevan i dugotrajan posao koji ne daje rezultate brzo i odjednom, tako da je potrebno da se svi relevantni činioci kako u ostalim sektorima tako i u timu koji radi na realizaciji upoznaju s celokupnim planom kako bi plan dobio podršku cele organizacije.

IZRADA PLANA
Prilikom izrade plana obuhvataju se svi elementi koji utiču na njegovu realizaciju, uključujući i budžet, rokove, resurse, zbivanja na tržištu i sl. Celokupan plan mora biti detaljno vremenski prilagođen radnim planovima ostalih sektora kako bi realizacija ka potrošaču bila sinhronizovana. Samo na taj način organizacija će potrošaču moći da kampanjom pošalje poruku i realizacijom obezbedi obećani proizvod ili uslugu.

DOSLEDNOST
Budući da je reč o cross-channel, a ne cross-message konceptu, iako se poruka menja, važno je zadržati doslednost u svim kanalima, pre svega u principima brenda, kako kupce ne bismo doveli u zabunu. Bez obzira na poruku i kanal, u ispravno postavljenom konceptu, kupcu će uvek biti jasno koja mu se kompanija obraća.

PRAĆENJE REZULTATA
Za svaki kanal koristi se njemu specifičan način praćenja realizacije. Svi zajedno daju sliku o uspešnosti postavljenog koncepta u svim njegovim fazama.

KOREKCIJA I PONAVLJANJE
Tokom i na kraju kampanje, na osnovu ostvarenih rezultata vrše se korekcije radi povećanja uspešnosti tekuće i naredne kampanje. Jedna te ista kampanja ne može biti jednako uspešna više puta.

Kao i u mnogim drugim oblastima, i ovde je trud uložen u pripremu i realizaciju proporcionalan uspešnosti, te je konstantno unapređenje preduslov za dugoročni uspeh ovog segmenta poslovanja.

Autor teksta: Dijana Trajković, Omg Consulting
Izvor i foto: Market Network

Forum

spot_img

PROJEKAT

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

0,00 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!