BUSINESS AND TRENDS 2018: Odgovorno prema klijentima, samima sebi i svojim dobavljačima, kao i prema javnosti

Marketing mreža pokrenula je seriju tekstova BUSINESS AND TRENDS 2018, u kojima direktori agencija iz Srbije ocenjuju godinu za nama i daju prognoze za narednu. Naš sagovornik ovoga puta bio je Bojan Jelačin, direktor agencije Pristop Beograd.

Kako biste ocenili godinu za nama u oblasti komunikacija u Srbiji? Koliko je ona bila (ne)uspešna za PR agencije u Srbiji?
Za Pristop grupu u celini, pa i za agenciju Pristop u Srbiji je protekla godina bila veoma uspešna, osvojene su brojne nagrade za kreativnost i efikasnost, privukli smo nove klijente.

Utisak je da je većina agencija zadovoljna svojim poslovanjem. Od novosti u struci bih izdvojio veoma zanimljivu i korisnu inicijativu, koju je pokrenula Marketing mreža za povećanje transparentnosti tržišta. Iako je ono veoma konkurentno i na njemu ima sve više ponuđača i dalje se osećaju uticaji koji nisu iz domena tržišne ekonomije. Zato bi ovo mogao biti dragocen doprinos ne samo struci, nego i poslovnom okruženju. Iako su u prvoj fazi inicijativom bile zahvaćene samo agencije, verujem da će ovakav pristup, nakon što se uključe i svi ostali faktori /stakeholderi na tržištu, s vremenom doneti korisne rezultate.

Koje trendove ili izazove u oblasti komunikacija možemo da očekujemo u 2019?
Bez obzira na razvoj AI, u 2019. će ostati bitna NI (Natural Inteligence), jer će prave probleme i dalje rešavati ljudi. Angažovanje multidisciplinarnih timova u industriji komunikacija prestaje da bude trend, to je već uslov bez kojeg se ne može, a videćemo i brojne novosti u optimizaciji korišćenja sve naprednije tehnologije.

Poslovni savet – kako da agencije bolje posluju u 2019? Šta je potrebno da uradimo na nivou struke, agencije, pojedinca?
Agencija, koja želi da napreduje, mora konstantno da razvija svoju ponudu, znanje, kreativnost. Veliki plus će s vremenom imati one agencije koje neguju i odgovorno poslovanje. Odgovorno prema klijentima, prema samima sebi i svojim dobavljačima, kao i prema javnosti. Efikasnost, postizanje što boljih rezultata sa racionalnim korišćenjem resursa će i dalje biti konkurentna prednost.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari