BUSINESS AND TRENDS 2019: Moramo priznati sebi da je vreme ustaljene prakse zauvek iza nas!

Marketing mreža pokrenula je seriju tekstova BUSINESS AND TRENDS 2019, u kojima direktori agencija iz Srbije i regiona ocenjuju godinu za nama i daju prognoze za narednu. Naša sagovornica ovoga puta bila je Slađana Večerinović, Executive Director agencije Headmade.

Kako biste ocenili godinu za nama u oblasti tržišnih komunikacija u Srbiji?
I ove godine, smatram isto što i prethodne – oblast tržišnih komunikacija danas je takva da smo konstantno suočeni sa novim izazovima. Iako se na prvi pogled ovo može učiniti kao kliše, zapravo se radi o jednoj vrlo jednostavnoj istini. Tehnologija se toliko brzo razvija da konstantno generiše nove trendove i ostvaruje snažan uticaj na sve aspekte naše svakodnevnice. Posledično, komunikacija se konstantno menja i to ne samo u pogledu novih kanala, već i same suštine odnosno načina na koji percipiramo, ali i stvaramo i emitujemo informacije. Tako nastaje ciklus koji konstantno evoluira, a mi moramo biti spremni da mu se u svakom trenutku prilagodimo i zadržimo nivo efikasnosti koji će i nama, baš kao i našim klijentima, omogućiti da ostanemo uspešni u dinamičnoj tržišnoj utakmici.

Jedan trend ili izazov koji će obeleži 2020. godinu i zašto?
Količina podataka koju generišemo u svakom trenutku je više nego impresivna, te će big data svakako nastaviti da predstavlja jedan od trendova koji će biti široko prepoznati u različitim industrijama. U skladu sa tim trendom, najveći izazov će predstavljati otkrivanje načina putem koga ćemo u tim podacima pronalaziti upravo one koje je moguće struktuirati u vredne informacije na bazi kojih možemo kreirati uspešne komunikacione strategije, a potom i aktivnosti koje suštinski utiču na rezultate.

Da li i kako advertising može da promeni svet?
Svaki trenutak u životu savremenog čoveka ispunjen je porukama koje nesumnjivo utiču na njegove odluke, a time i život, zajednicu, okruženje i na posletku svet. Kroz istoriju advertajzinga ostale su zabeležene kampanje koje su imale značajan uticaj na društvene tokove, neke su čak bile i istinski pokretači promena i ostavile univerzalne simbole koji su se održali do danas. Stoga smatram da kao profesionalci, prilikom planiranja tržišnog diskursa mi moramo biti svesni našeg posrednog, ali i neposrednog uticaja na stvarnost.

Kako da promenimo sebe u 2020. – na nivou pojedinca, agencije, struke?
Moramo priznati sebi da je vreme ustaljene prakse zauvek iza nas. Kontinuirano učenje i razvoj moraju preći iz domena planiranja u domen usvojene navike. U osnovi, to nije teško, naročito danas kada je znanje dostupno na svakom koraku. Takođe, nove trendove treba percipirati kao dodatne horizonte u praksi koja počiva na dobro utvrđenim principima, a ne kao revolucionarne promene koje negiraju ono na šta smo se oslanjali do juče.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari