Brendovi i solidarnost u doba krize

REGION – U vremenima kao što su ova kad se borimo s neprijateljem kojeg ne vidimo, ali o čijim žrtvama čitamo, čije žrtve nemaju ime i prezime, već direktno postaju deo statistike, promenjive na gore iz dana u dan – savršeno je normalno podleći strahu od egzistencijalne krize.

Ako je ikada postojalo bolje vreme za brendove i ljude koji rade iza tih brendova da demonstriraju solidarnost sa svojim potrošačima – zar nije to baš – ovo vreme? Ako ne oni – opet, ko onda? Ali ne kroz kozmetičkih zahvata poput razdvajanja olimpijskih krugova, Mastercard krugova ili McDonald’s lukova, nego kroz zaista aktivno svrshishodno pomaganje onim ugroženima i onima koji će tek biti ugroženi. Na blogu digitalne agencije Mediacor možete pratiti koji hrvatski brendovi pokazuju solidarnost sa zajednicom u kojoj žive.

Tržište poslednjih dana pokazuje da se sve više brendova prebacuje iz modela razmišljanja “Koliko ću novaca zaraditi?” u “Kako ZAISTA mogu pomoći?”. Iz “Šta ljudi žele sada?” u “Šta je ljudima sada ZAISTA potrebno?”. Marketingaši počinju razmišljati o tome na koji način se mogu prilagoditi neminovnim promenama i biti od veće koristi društvu u celini.

Jer na kraja dana, i brendovi i agencije… imaju odgovornost prema krajnjem potrošaču. Prema čoveku koji kupuje baš taj proizvod za koji nije znao da mu treba i koji kupuje novcem koji nema ili koji uskoro neće imati. Stoga svi trebamo koristiti ovo vreme za kreativnost koja diferencira, kao trajnu vrednost i podsetnik na vremena koja smo preživeli. Iako je sadašnja situacija strašna, nije bezizlazna.

Svaki brend i ljudi iza njega mogu učiniti nešto konkretno, opipljivo dobro. Ovo je vreme kad trebamo razmišljati o humanoj zajednici i na koji način se brendovi za koje radimo uklapaju u nju. Doba je emocija, ali i doba razuma jer ćemo sledećih 2-3 meseca biti zatvoreni u svoja 4 zida u kojima ćemo reevaluirati ne samo odnose u svojoj porodici već i odnose sa spoljnim svetom.

U zavisnosti od toga kako će se situacija sa COVID-19 pandemijom dalje razvijati, trebamo početi razmišljati o ulozi koju će brendovi imati u budućnosti. Jer budućnost koja nas sve čeka je posve drugačija od one koju smo očekivali. Neki brendovi će morati potražiti nove vrednosti, ponovno se izgraditi, reevaluirati svoju ulogu u društvu. Nagrade za one koji to uspeju učiniti biće nemerljive od strane potrošača. Razmišljajmo na način kako da se prilagodimo neminovnim promenama i kako da budemo od veće koristi društvu u celini.

Izvor: HURA


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari