Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow! Together, we create! Together, we transform! Together, we empower! Together, we inspire! Together, we connect! Together, we grow!

OGLAŠAVANJE

spot_img

ISPRATI

#AgencyReport18: Fer i jednako za sve učesnike

Agency Report je prvi projekat ovog tipa u Srbiji, koji na ovaj način tretira tržište marketinških agencija i sveobuhvatno ga prikazuje. To je jedinstvena istraživačko – izveštajna platforma koja ima višestruku namenu i dalekosežne uticaje na marketinšku delatnost. U ovom tekstu pokušaćemo da vam jasno i sažeto prikažemo osnovne ciljeve, metodologiju i principe projekta.

O čemu izveštava Agency Report
Agency Report je skup podataka dobijenih na osnovu ankete i javno dostupnih finansijskih pokazatelja o poslovanju agencija koje se bave nekom od subdelatnosti iz domena marketinških usluga.

U anketi će agencije imati priliku da se kroz strukturiranu listu pitanja predstave u delu postignuća i rasta njihovog biznisa. Izveštaj pokriva sledeće domene:
• Finansijske rezultate koji su regularni i zvanični rezultati svake kompanije
• Broj i rast broja zaposlenih
• Broj i rast klijenata
• Broj i kategorije osvojenih nagrada.

Sve agencije, učesnice istraživanja će biti profilisane po dimenzijama finansijkog uspeha i napretka, poslovnog razvoja i kapaciteta.

Agency Report je pregled podataka o agencijama, njihovom radu i postignućima
Zamišljen je kao jedinstveni registar agencija sa činjenicama o njihovom radu, uspesima i poslovanju. To će biti javna platforma, online dostupna, koja omogućava interaktivnu analitiku. Platforma će sadržati različite prikaze podataka, a omogućiće i kombinovane prikaze različitih indikatora prikupljenih u istraživanju.

Ko su sve učesnici Agency Report projekta
Sve agencije koje obavljaju bar jednu od sledećih delatnosti – agencija za tržišne komunikacije, agencija za marketinška i društvena istraživanja, agencija za odnose s javnošću, agencija za zakup medija i programiranje plana oglašavanja, agencije za organizaciju sajamskih nastupa i drugih događaja, agencija za digitalni marketing i agencija za spoljno oglašavanje su pozvane da učestvuju u istraživanju. Ukoliko neka agencija nije dobila pozivno pismo Marketing mreže može i sama da se prijavi i učestvuje.

Verujemo da će odziv biti veliki, jer je Agency Report namenjen svim učesnicima i smatramo da će sve agencije koje žele da rastu i da se razvijaju prepoznati vrednost ovakvog projekta.

Ko će imati uvidu u Agency Report
Agency Report je namenjen dvema širokim ciljnim grupama:
• Nama, zaposlenima u agencijama i učesnicima u istraživanju. Naime, svi koji su učestvovali u istraživanju će moći da platformi pristupe i da analiziraju sve prikupljene i izvedene pokazatelje rasta i postignuća;
• Našim sadašnjim, bivšim i budućim klijentima. Prvi put na našem tržištu, klijenti će moći da brzo i jednostavno naprave pretrage i saznaju osnovne stvari o agencijama, njihovoj ponudi i načinu rada.

Kako će biti formiran Agency Report
Ipsos i Marketing mreža će u prvoj fazi prikupiti podatke od agencija kroz dobrovoljnu online anketu, a zatim će tim podacima pridodati i podatke o finansijskim pokazateljima, koji su javno dostupni na sajtu Agencije za privredne registre. Svi ovi podaci će biti analizirani na grupnom i pojedinačnom nivou. Rezultati analiza biće predstavljeni klijentima na online interaktivnoj platformi, takođe, na pojedinačnom nivou, kroz profilisanje agencije, ali i na grupnom nivou, kroz uvide o čitavoj kategoriji, industriji, o trendovima, i predviđanjima o pravcima razvoja industrije.

Namera nam je da to bude sveobuhvatni prikaz industrije marketinških komunikacija i težićemo da uključimo sve relevantne učesnike na tržištu.

Zašto Agency Report
Zato što je svima nama potrebno ogledalo pred koje svi zajedno možemo da stanemo i pogledamo kako izgledamo i kako možemo da postanemo bolji i uspešniji.

Zato što je i našim klijentima, bez kojih ne postojimo, važno da nas vide sve zajedno u istom pakovanju, na istoj polici, da bi sami procenili kvalitet i odabrali agenciju po „svojoj meri“.

Standardizovan prikaz: fer i jednako za sve učesnike
Agencije imaju priliku da se na standardizovan način predstave svojim klijentima. Svi učesnici istraživanja odgovaraju na standardni upitnik, tako da će pregled biti jedinstven za sve. Upravo su to najveće vrednosti ove platforme; šansa da se predstavimo prema objektivnim i univerzalnim kriterijumima koji su na sve primenljivi. Ne postoji mogućnost da se podaci iskrive, tako što će se u profilu izdvojiti samo dobri, a prikriti lošiji rezultati. Ne, kriterijumi su isti, i profili se kreiraju po jednakim dimenzijama za sve; fer, transparentno i jednostavno.

Sami smo odgovorni kako se predstavljamo i kolegama i klijentima
Sve agencije će same biti odgovorne za podatke koje su dostavili o svojim postignućima i poslovnim rezultatima. Anketa je dobrovoljna i agencija može da odluči da učestvuje ili ne učestvuje u istoj, odnosno dostavi ili ne dostavi tražene podatke. Teško je pretpostaviti da bi neka agencija prijavila bolje, odnosno, lažne podatke, s obzirom da su svi podaci vrlo utvrdljivi i javno dostupni. Takvom reputacionom riziku bi se retko ko izložio.

Nema jedinstvene rang liste – nama jednog najboljeg i jednog najlošijeg
Izveštajna komponenta ovog projekta je krucijalna. Prvo i osnovno, to neće biti sasvim obična rang lista po kriterijumu najboljeg, najvećeg, najuspešnijeg… Naprotiv, mi smo vrlo svesni heterogenosti naše industsrije, ne samo specifičnosti u pogledu subdelatnosti, već u i pogledu različitosti u ciljeivima, strategijama i vizijama. Zato smo želeli da napravimo poređenje u okviru potpuno drugih kriterijuma, kriterijuma koji su klijentima važni i koji su na klijenta orijentisani.

Agencije će najpre biti podeljene na najšire klastere prema uslugama koje pružaju. Zatim će u okviru tih kategorija biti moguće posmatranje manjih klastera ujednačenih po veličini, užoj specijalizaciji, područiju poslovanja i sličnim relevantnim dimenzijama.

Rast kao jedan od ključnih pokazatelja
Ono što bismo posebno izdvojili jeste kriterijum rasta. Rast ćemo posmatrati kroz više različitih indikatora; kao što je rast u delu finansijskih rezultata, rast u broju zaposlenih, rast u broju klijenata… Ovo bi trebalo da bude najinformativniji i najkorisnijih pokazatelj za sve nas. Analizirajući one koji rastu možemo da zaključujemo o faktorima koji generišu rast, o tome kako će se tržište dalje razvijati, o tome kako napraviti dobar rezultata u ovom biznisu, ili kako prevenirati loš.

Agency Report treba da pokaže na male koji su veliki
Sve više je primera malih agencija koje prave velike uspehe. To su agencije koje su fokusirane na specifične usluge i rad sa specifiničnim klijentima, a ostvaruju „liderska“ postignuća u svom domenu. Njih nećete lako uočiti ako posmatrate samo njihove finansijske pokazatelje ili klasične indikatore poslovanja. Ali, ako posmatrate njihov rast poslovanja ili broj ostvarenih nagrada, slika već postaje drugačija. Moći ćete da uočite agencije-zvezde u usponu, agencije-specijaliste, agencije-mlade talente…

Uzbudljiva priča kroz brojeve
Posmatramo kroz čitav set različitih pokazatelja, trudićemo se da o svakoj agenciji „ispričamo priču“ uz pomoć brojeva. Svi smo mi svesni da nema iste agencije, svaka je jedinstvena na svoj način. Teško je te specifičnosti i jedinstvenosti predstaviti u izveštaju o poslovanju. Mi smo se ipak tog teškog zadatka prihvatili.

Pokretači i nosioci projekta
Projekat Agency Report je iniciran od strane Marketing mreže, a podržava ga Ipsos u delu ekspertize u prikupljanju podataka i analitici. Glavni akteri projekta su sve marketinške agencije i kompanije koje koristse njihove usluge. Unapred se radujemo dugoročnoj plodnoj saradnji.

Autor teksta: Snežana Savić, Business Development Director, IPSOS Strategic Marketing

OGLAŠAVANJE

spot_img

Anketa

Koji projekat Marketing mreže Vam je omiljen ili se rado u njega uključujete?

Oceni tekst

4,20 od 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Povezani tekstovi

2 KOMENTARA

POSTAVI KOMENTAR

Molimo unesite Vaše ime
Molimo unesite Vaš komentar!