Zakoni i kodeksi

Važeće zakone i kodekse profesionalne etike možete preuzeti na linkovima ispod.

Izmene i dopune zakona o radiodifuziji (preuzmi)
Zakon o radiodifuziji (preuzmi)
Zakon o autorskim i srodnim pravima (preuzmi)
Zakon o elektronskim komunikacijama (preuzmi)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju (preuzmi)
Zakon o oglašavanju (preuzmi)
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (preuzmi)
Zakon o telekomunikacijama (preuzmi)
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (preuzmi)
Kodeks Deca i mediji (preuzmi)
Kodeks novinara Srbije (preuzmi)
Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine (preuzmi)

Kodeks marketinških komunikacija – radni dokument (preuzmi)
Kodeks profesionalne etike Društva Srbije za odnose s javnošću (preuzmi)
Zakon o zaštiti potrošača (preuzmi)
Zakon o zaštiti konkurencije (preuzmi)

Evropska i svetska regulativa, kodeksi i preporuke
AVMS direktiva (preuzmi)
ICC Kodeks o marketngu (preuzmi)
ICC Kodeks o marketinškoj praksi (preuzmi)
EASA Online Bihevioral Advertising (preuzmi)
EASA principi samoregulacije (preuzmi)
EACA etički kodeks (preuzmi)
EACA vodič o oglašavanju namenjenom deci (preuzmi)
WFA EACA – vodič za pičeve (preuzmi)
Vodič WFA – izbor oditorske kuce (preuzmi)
FEDMA kodeks (preuzmi)


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari