Marketing mreža pokreće akciju #KampanjaNaDar!

Povodom 5. rođendana, Marketing mreža pokreće društveno odgovornu akciju #KampanjaNaDar.

Ideja ove akcije jeste da se uključe sve zainteresovane agencije koje žele da daju kreativni doprinos zajednici, malim socijalnim preduzećima i udruženjima. Cilj kampanje je da se ukaže na značaj naše struke i socijalnih preduzeća za razvoj privrede Srbije. Takođe, cilj je i da se ukaže na značaj umrežavanja, kao i da zajedničkim snagama možemo da pokrenemo i unapredimo društvenu zajednicu.

Marketing mreža poziva sve zainteresovane agencije da se uključe u akciju #KampanjaNaDar, budu kreativne i predlože socijalno preduzeće kome žele da doniraju kampanju. Prijavu i predloge možete poslati na mejl ivana@marketingmreza.rs najkasnije do srede 12. jula.

U toku akcije, svim agencijama i preduzećima obezbedićemo promociju na portalu Marketing mreža, društvenim mrežama i tradicionalnim medijima. Marketing mreža će na festivalu Kaktus 2017 dodeliti posebno priznanje najuspešnijoj kampanji koja je realizovana u okviru ove akcije (najkasnije do 30. septembra), a biće organizovana i izložba realizovanih kampanja.

Socijalna preduzeća imaju važnu društvenu ulogu da doprinesu rešavanju socijalnih pitanja i izvrše širi uticaj na društvo u celini, i to kroz zapošljavanje osoba koje spadaju u ranjive grupe i njihovo uključivanje u zajednicu (starija populacija, manjine, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja i trgovine ljudima…), kao i rešavanje društvenog ili ekološkog problema na neuobičajen i inovativan način. Prema Republičkom Zavodu za statistiku u Srbiji posluje blizu 1.200 socijalnih preduzeća, od čega najviše zadruga (65,6%) i udruženja građana (23,7%). U socijalnim preduzećima je zaposleno oko 10 hiljada lica, a angažuju i oko 20 hiljada volontera. Skoro 17% zaposlenih u sektoru socijalnih preduzeća su lica iz ugroženih grupa.

Kreativna industrija u Srbiji ima snažan izvozni potencijal, sa preko 25% rasta izvoza godišnje, a zapošljava preko 4% građana Srbije. Pored toga, kreativna industrija u Srbiji učestvuje sa oko 4,6% u BDP-u i jedna je od najbrže rastućih segmenata srpske privrede.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari