Korporativne komunikacija i Big data!

Jedno od nedavnih istraživanja, koja redovno sprovodi i publikuje renomirani European Communication Monitor (ECM), pokazalo je da stručnjaci iz oblasti komunikacija u projekcijama razvoja komunikacionih disciplina na prvo mesto stavljaju korporativne komunikacije, dajući im prednost u odnosu na interne komunikacije, komunikacije promena, marketing, CSR i krizne komunikacije.

Očigledno, ispitanici smatraju da jedino potpuni uvid i kontrola nad komunikacijama obezbeđuju korporacijama da delaju i nastupaju govoreći „jednim glasom“, koherentno i etično što je, u krajnjoj instanci, doprinos očuvanju reputacije kao najznačajnije vrednosti jedne kompanije.

Čvrst ram za komunikaciju korporacija postaje presudno važan u uslovima kada se umnožavaju i podaci i sredstva komunikacije i komunikacioni kanali. Posebno u domenu obrade povratnih informacija, a korporativna komunikacija je dvosmerna komunikacija, par excellence.

Poslovanje kompanija i njihovo korporativno komuniciranje neraskidivo su povezani. Novi pojam: BIG DATA, označava velike i kompleksne setove podataka velikog obima kod kojih tradicionalne aplikacije za obradu podataka nisu primenljive. Suština je u tome da se u moru dostupnih podataka, detektuju samo oni relevantni za poslovanje i komunikaciju kompanija. Kvalitetna i brza analiza relevantnih podataka put je do dobrih poslovnih odluka, time i do uspešne korporativne komunikacije. Posebno kada je u pitanju predviđanje i sprečavanje negativnih posledica koje mogu da nastupe i u poslovnom i u komunikacijskom smislu. Za sve navedeno potrebna je primena novih metoda, čiji ubrzani razvoj je u toku.

Najbolja ilustracija aktuelnog trenutka nalazi se, takođe, u istraživanju pomenutog ECM sprovedenog tokom 2016. godine. Od 2.710 ispitanika, stručnjaka iz oblasti komunikacija iz 43 zemlje, 70% smatra da će BIG DATA promeniti komunikacije. Na žalost, istraživanje pokazuje i da mali broj ispitanih uopšte razume ovu temu.

Za uspešnu korporativnu komunikaciju potrebno je precizno sagledati i držati pod kontrolom sve elemente korporativnog miksa, od grafičke knjige standarda do sofisticiranih strategija tržišnih i PR komunikacija. Shodno navedenom, uspešno upravljanje korporativnom komunikacijom zahteva dobru organizaciju, jasne nadležnosti komunikacionih timova unutar kompanije, kvalitetne analize podataka, automatizaciju procesa obrade podataka, brze reakcije i… posvećenost detaljima i pored velike količine podataka koje emitujemo i kojima smo izloženi.

Sektor za korporativne komunikacije, formiran na nivou korporacije, odgovoran je za stvaranje jedinstvenog stila komuniciranja za sve organizacione delove korporacije. Više o ovoj temi polaznici Londonske škole za odnose s javnošću moći će da čuju na predavanju Ivana Vučkovića, menadžera produkcije Delta Holdinga.

Izvor: Nova Energija


Oceni tekst

0,00 od 5
Loading...

Komentari