#KampanjaNaDar: Socijalno preduzetništvo je biznis rešenje za socijalne probleme!

Povodom 5. rođendana, Marketing mreža pokrenula je društveno odgovornu akciju #KampanjaNaDar, a koju je podržalo i aktivno se uključilo čak 17 socijalnih preduzeća i udruženja, kao i kreativnih, PR i digitalnih agencija u Srbiji. Među njima je i agencija Havas Adriatic, koja će u okviru ove akcije donirati kampanju udruženju Liceulice.

Tim povodom, razgovarali smo sa Igorom Savićem, direktorkom agencije Havas Adriatic i Milosavom Marinovićem, direktorom i glavnim i odgovornim urednikom magazina LiceUlice.

Šta vas je motivisalo da se uključite u akciju #KampanjaNaDar? Koliko je važno da se na kreativan način priča po različitim problemima u Srbiji?
Havas Adriatic: Veza između bilo kakvog poslovanja i zajednice u kojoj se ono razvija je nešto na čemu je potrebno konstantno raditi, strateški, praktično i u oba smera. Kompanije u velikoj meri utiču na ekonomsku i društvenu sliku tržišta i imaju mogućnost da unaprede zajednicu ovakvim i sličnim akcijama, odnosno da kreiraju razliku. Ta razlika je posebno vidljiva kroz projekte kao što je Liceulice i kroz njegovu podršku ljudima na marginama društva u kom živimo i radimo. Havas kao grupacija gaji snažan momenat podrške društveno odgovornim projektima globalno i mi to gledamo da ispratimo i na tržištu regiona koje pokrivamo. U ovom slučaju je to inkluzija, pa na neki način i gentrifikacija, što je sveprisutna tema generalno, a posebno u tranzicionim sredinama poput naše.

Liceulice: Socijalna preduzeća u Srbiji generalno pate od nedostataka resursa finansijskih, kadrovskih i svih drugih. Pošto je u proizvodnom (investicionom) lancu poslednja karika marketing i promocija, najčešće ostaju i najslabija karika, što se naravno odražava na plasman roba i usluga socijalnih preduzeća. U tom smislu, svaka ovakva prilika je dobrodošla, jer podrška u ovoj sferi trajno unapredjuje naš rad. Liceulice ima i kvalitetan proizvod i snažnu socijalnu komponentu, pa očekujemo da kroz učešće u #KampanjaNaDar te činjenice dopru do još većeg broja građana, što je i osnovna svrha promocije, a za šta sami nemamo dovoljno snage. Kao mediji, Liceulice stoji na stanovištu da je veoma važno da na inovativan i prijemčiv (široj publici) način govorimo o različitim društvenim problemima, i posebno o putevima za njihovo ublažavanje. To je i deo naše misije koju realizujemo i kroz dizajn magazina, koji je uvek angažovan i u vezi sa temom aktuelnog broja, preko izbora tema i načina na koji obrađujemo društvene probleme.

Zašto je važno umrežavanje, kao i da zajedničkim snagama unapredimo zajednicu?
Havas Adriatic: Strateški i partnerski pristup često su najbolji put do postizanja cilja. Saradnja i međusobno poverenje su nešto na čemu bi trebalo da se zasniva odnos sa zajednicom. Stvaranje boljih uslova za život i boljeg poslovnog okruženja trebalo bi da bude misija svakog pojedinca, a kombinovanjem znanja, talenata i kontakata koje ljudi iz naše industrije poseduju, može da se dođe do kvalitetnih rezultata. #KampanjaNaDar je sjajna inicijativa i mogućnost da oni koji žele, koristeći svoja znanja i veštine koje i inače svakodnevno koriste u poslu, daju doprinos zajednici i podstaknu svest o potrebi pomoći ljudima kojima je ona neophodna, ljudima oko nas, ljudima koji zaslužuju drugu šansu.

Liceulice: Poznata je činjenica da sami možemo veoma malo, a udruženi mnogo više. Socijalna preduzeća moraju da budu umrežena, jer svako od njih pojedinačno ima manjak resursa i kapaciteta. Jedino udruženi možemo ostvariti naše ciljeve. Liceulice i deluje kao svojevrsna aktivistička platforma kroz koju udruženi deluju mnoge institucije, firme, nevladine organizacije i pojedinci upravo zato jer im je svima stalo do unapređenja zajednice, a ovaj projkat pruža osnov za konkretno delovanje. Samo udruženi možemo da damo doprinos u jačanju socijalne kohezije, kreativnosti i preduzetničkog duha u našem društvu.

Zašto su, po vašem mišljenju, socijalna preduzeća/udruženja, ali i kreativna industrija važni za razvoj privrede Srbije?
Havas Adriatic: Značaj kreativne industrije veoma je važan, kako sa ekonomskog, tako i sa društvenog stanovišta. Ova industrija u svetu čini više od 7% GDP-a, a o tome koliko kreativnost, pored svoje kulturne misije, pokreće ekonomski rast, govori i činjenica da upravo ova industrija predstavlja jednu od vodećih po stepenu godišnjeg rasta koji ide i do 20% u razvijenim zemljama. Kako u svetu, tako i kod nas, trendovi se menjaju i stvari evoluiraju usled novih izazova, postaju efikasnije, optimalnije. Svedoci smo toga kroz svakodnevno poslovanje i težimo da budemo jedan od pokretača nove energije i deo rešenja kroz partnerstva kako sa našim klijentima i partnerima, tako i sa vladinim i nevladinim institucijama. Pored toga što je preko 4% građana Srbije zaposleno u nekom od sektora ove industrije, ona predstavlja jednu od najbrže rastućih u domaćoj i regionalnoj privredi. Snaga agencije Havas Adriatic leži u tome da, pored individualne kreativnosti i talenta, timovi u Beogradu imaju mogućnost korišćenja alata Havas grupacije kao što je CBI® (Creative Business Ideas) koji kroz kreativnu marketing komunikaciju donosi zapravo poslovne rezultate. Koristeći “know how” grupacije, apsolutno pratimo sve svetske trendove u našem poslovanju, doprinosimo edukacijom našeg regiona prenoseći znanja sa naprednijih tržišta i verujemo da će trend rasta i uticaja ove industrije, kako na privredu tako i kulturu, biti sve veći i u Srbiji.

Liceulice: Ako uzmemo u obzir činjenicu da je u razvijenim zemljama godišnji promet u socijalnom preduzetništvu iskazuje u milionima evra, jasno je da ovde leži veoma značajan ekonomski potencijal za razvoj privrede jednog društva. Pored ove dobiti, tu je i ona na kontu društvene kohezije i smanjenju isključenosti i siromaštva, jer je socijalno preduzetništvo, između ostalog i način zapošljavanja teško upošljivih kategorija stanovnika. Za zdrav i održiv razvoj društva bitan je i model raspodele koji afirmiše socijalno preduzetništvo (ili “bolja ekonomija” kako ga još zovu) , a koji je u suprotnosti sa trenutno dominantnim modelom u kom bogati postanu još bogatiji, a siromašni još siromašniji.

Intervju pripremila: Ivana Parčetić Mitić


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari